Downloads

Aanvraag TLV

1. Procedurechecklist (nieuw december 2017)

2. Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (nieuw oktober 2017)

3. Advies toelaatbaarheid van BSOT aan CT (nieuw november 2016)

4. Toestemming gegevensverwerking (nieuw april 2018)

5. Notitie verzilvering TLV's (nieuw maart 2017)

 

Groeidocument

1a. Leerlinggevens en ondersteuningsaanvraag (nieuw december 2017)
1b. Schrijfwijzer (nieuw oktober 2017)

2a. Aanmelding en verslaglegging (nieuw november 2017)
2b. Schrijfwijzer (nieuw oktober 2017)

3a. Aanvulling OPP (nieuw oktober 2017)
3b. Schrijfwijzer (nieuw oktober 2017)

4a. Verslaglegging (nieuw oktober 2017)
4b. Schrijfwijzer (nieuw oktober 2017)

 

BSOT

Document Brede schoolondersteuningsteam (nieuw september 2014)

Ondersteuningsmatrix (nieuw oktober 2017)

Flyer AB, KAB en onderzoeken (nieuw september 2016)

 

Alle Kinderen In Beeld (AKIB)

Dit instrument wordt gebruikt binnen de gemeente Nijmegen

Instrument overdracht van kindinformatie versie voor digitaal invullen (nieuw december 2017)

Gedrukte exemplaren van het instrument zijn te bestellen bij:
- Sylvia Deneer (s.deneer@kion.nl) voor KION-locaties
- Sylvia Schuit (info@op-nijmegen.nl) voor alle andere locaties

Handleiding (nieuw oktober 2017)

Voorbeeldbrief warme overdracht (nieuw oktober 2017)

Voorbeeldbrief warme overdracht plus (nieuw oktober 2017)

Voorbeeldbrief warme overdracht plus en KIJK! (nieuw oktober 2017)

 

OverdaCHt PO-VO 

Procedure OSO

Bijlage 1: tijdpad overdacht POVO

Bijlage 2: beknopt OWKR

Onderwijskundig rapport via OSO

Overige documenten

Ondersteuningsagenda 2017-2018 (nieuw oktober 2017)

Evaluatie ondersteuningsagenda 2016-2017 (nieuw januari 2018)

De 7 uitgangspunten Handelingsgericht werken (HGW) inclusief pictogrammen