Organisatie

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs organiseert onderwijs voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Passend onderwijs betekent niet alleen een passende onderwijsplek voor ieder kind, maar betekent ook het onderwijs passend maken voor het kind. Kinderen hebben ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien en bij hun ontwikkeling. De een meer dan de ander. Het ondersteuningsplatform is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning passend bij de behoefte van de leerling.

Samenwerkingsverband primair onderwijs Stromenland is opgedeeld in 6 platforms, Nijmegen is een van deze platforms. De structuur van SWV Stromenland ziet er als volgt uit:

organogram_stromenland.jpg

De structuur van ondersteuningsplatform Nijmegen ziet er als volgt uit:

Organogram Op -nijmegen

 

BESTUURLIJK OVERLEG ONDERSTEUNINGSPLATFORM NIJMEGEN

 

Voorzitter Jack van de Logt Voorzitter college van bestuur Conexus
Lid Lucienne van den Brand Directeur/Bestuurder Stichting St. Josephscholen
Lid Karin van der Velden Directeur Entrea Onderwijs (cluster 4)
Lid Joy Brattinga Directeur Brede school de Geldershof, vertegenwoordigt de Stichting RK Onderwijs Lent en tevens de stichtingen Klokkenberg, Pallas en Simonscholen
Lid Werner Willemsen Vertegenwoordiger cluster 3
Lid Karin van Aken Directeur Tarcisiusschool (cluster 4)
Adviserend lid Toine Janssen Lid college van bestuur Conexus en lid bestuur SWV Stromenland
Adviserend lid  Titia Blankstein Co√∂rdinator ondersteuningsplatform Nijmegen