Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs staat op de agenda van veel scholen. In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Met de komst van de zorgplicht zijn er nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen, maar ook samenwerkingsinitiatieven en een vraag naar expertise en deskundigheid.

Vanaf 1 augustus 2014 maken wij onderdeel uit van het samenwerkingsverband SVPO Stromenland. Het samenwerkingsverband heeft een eigen website: www.stromenland.nl

Wat betekent passend onderwijs voor ouders en kinderen?

Klik op de factsheet van het Ministerie hieronder voor een overzicht

Factsheet passend onderwijs